Підготовка поля і посадка картоплі

НА ЧАСІ! ПІДГОТОВКА ПОЛЯ І ПОСАДКА КАРТОПЛІ

 

Як же правильно вибрати поле, побудувати сівозміну, підготувати ґрунт і внести мінеральні добрива для отримання хорошого врожаю?

 

Вибираючи поле для картоплі, необхідно враховувати:

 - Ранжування культур-попередників:

o 3ернові культури, зернобобові, сидерати (гірчиця) – найкращі попередники для картоплі;

o Бобові, соя - 5% потенційного урожаю від зернових;

o Цукрові буряки - 10 %;

o Багаторічні трави, пасовища та луки – накопичують популяції ґрунтових шкідників і суттєво знижують якість урожаю;

o Уникання кукурудзи і соняшника;

o Овочеві культури, столові буряки, морква та капуста сприяють розвитку стеблової нематоди і розвитку гнилий

 - Відмовитися від монокультури, яка призводить до розвитку картопляної нематоди!!!

 - Ефективним є використання сидерату з протруєного насіння для боротьби з ґрунтовими шкідниками (хрестоцвіті, бобові, жито);

 - Повернення картоплі на те ж саме поле не раніше як на 4-5 рік

 - Історію полів - інформація по гербіцидах на полях-попередниках сівозміни, фітотоксичної післядії на картоплею;

 - Очищення поля від багаторічних бур’янів (гліфосат)

Хоча система живлення є індивідуальним творчим процесом для кожного окремого господарства, проте слід враховувати загальні принципи внесення мінеральних добрив:

 - хлоровмісні калійні добрива вносять восени під оранку, в кінці зими по мерзлоталому ґрунту або ж весною, але не пізніше, ніж за місяць до посадки;

 - Основні добрива N, P, K (безхлорні), S вносимо перед посадкою із заробкою в ґрунт. Для цього проводимо суцільну культивацію на глибину 20…22 см із заробкою внесених врозкид міндобрив: аміачна чи кальцієва селітра (200-250 кг/га), амофос (150-250 кг/га), корн-калій (250-500 кг/га) та інших;

 - Наступним етапом системи живлення є локальне внесення комплексних безхлорних мінеральних добрив NPK з вмістом Са, Mg, S та мікроелементів при посадці (350-500кг/га). При цьому, норма комплексних міндобрив визначається з розрахунку 70% від планової норми азоту;

 - Решту елементів живлення вносимо під формуванням гребнів. Залишок планових норм міндобрив вносимо суцільно врозкид залишку від запланованих доз N, P, K, Ca, Mg. На сильнокислих ґрунтах (при рН <5,5) бажано використати кальцієву селітру чи нітробор. А на нейтральних і лужних ґрунтах - сірковмісні чи інші хімічно-кислі добрива.

Важливо врахувати сортові особливості, стосовно потреби у елементах мінерального живлення. А саме:

·Cорт Рів’єра потребує +10 % азоту від середньої розрахункової норми;

·Сорт Арізона: -10% азоту;

·Сорт Парадізо: -20% азоту;

·Cорт Констанс: +15% азоту, +15% калію;

·Сорт Раномі: +10% калію;

·Cорт Алюетт: +10% азоту, +20% калію;

·Cорт Есмі: +10% азоту;

·Cорт Коразон: +5...10% азоту;

·Cорт Фонтане: +30% азоту,+10% калію;

• Cорт Наполеон: +5% азоту, +20% калію.

 

Підготовка ґрунту під картоплю:

üЗавдання полягає в тому, аби створити однорідну дрібно грудкувату структуру ґрунту. Тому будь-яку його обробку слід розпочинати лише після досягнення ґрунтом фізичної стиглості і розсипчастості. Недопустимим є ущільнення ґрунту, висушування чи утворення грудки, яка не розрушиться навіть до кінця вегетації і призведе до механічних пошкоджень бульб при збиранні врожаю;

- Класична схема: осіння оранка, на весні закриття вологи, культивація чи фрезерування із заробкою внесених добрив;

- Глибоке рихлення (чизелювання) до 45 см в картопляній сівозміні проводять раз в 3-4 роки, бажано на полі-попереднику під картоплю;

- На тяжких глинистих ґрунтах ефективним є осіннє нарізання гребнів (бажано, пасивними підгортачами). Якщо цього не встигли зробити восени, об’ємні гребні (в обхваті не менше 90-95 см) формують безпосередньо перед посадкою фрезерними гребнеутворювачами. Ця додаткова технологічна операція суттєво покращує структуру ґрунту і дозволяє раніше розпочати посадку.

 

Фундаментом і основою успішного вирощування картоплі є вчасна і якісна посадка. Без перебільшення це є найскладнішим і найважливішим етапом технології.

Надзвичайно важливим для інтенсивного старту розвитку рослин і їх стійкості до ризоктоніозу є прогрівання чи світлове пророщування насіннєвих бульб. Детально про це ми розповідали в попередніх публікаціях.

 

Всім відомо, що строки посадки суттєво впливають на урожайність та якість бульб. Висаджувати картоплю слід за можливості раніше, аби максимально використати весняну вологу, накопичену в ґрунті. Але при цьомунеобхідно враховувати погодні умови та фізико-механічну стиглість ґрунту.

Рекомендується розпочинати посадку картоплі, коли температура ґрунту на глибині розміщення посадкових бульб становитиме +7…8 °С протягом 2-3 діб, а його вологість не перевищує 75%. Посадка в фізично незрілий ґрунт спричинить його ущільнення і формування грудки, що стане проблемою на протязі як всього періоду вегетації, так і при збиранні. Надмірно-рання посадка у непрогрітий ґрунт сприятиме розвитку ризоктоніозу і випадання стеблистою.

Глибина садіння повинна бути 3-7 см від нульового рівня ґрунту до верху насіннєвої бульби. Такі сорти, як Констанс, Пікассо, Спектра потребують збільшеної глибини садіння на 2…3 см.

Схема посадки визначається призначенням посіву і становить:

-для картоплі свіжого споживання та призначеної для тривалого зберігання: 160-180тис. продуктивних стебел/га;

-для ранньої картоплі: 180-200 тис. продуктивних стебел/га;

-для насінницьких посадок: 240-300 тис. продуктивних стебел/га.

Для отримання високої товарності врожаю і його якісних показників важливо врахувати сортові особливості, стосовно густини посадки. А саме:

• Cорт Констанс: потребує зріженої посадки – 37 тис. насіннєвих бульб фракції35-55 м/га;

·Сорт Арізона; +2…3 тис. бульб/га до розрахункової норми;

• Сорт Раномі: 47 тис. насіннєвих бульб фракції 35-55 мм/га;

• Cорт Алюетт: 40 тис. насіннєвих бульб фракції 35-55 мм/га;

·Сорт Спектра: 30…32 тис. насіннєвих бульб фракції 35-55 мм/га;

·Cорт Коразон: 40 тис. насіннєвих бульб фракції 35-55 мм/га;

• Cорт Фонтане: 40 тис. насіннєвих бульб фракції 35-55 мм/га;

• Cорт Наполеон: 45 тис. насіннєвих бульб фракції 35-55 мм/га.

 

Обробка насіннєвих бульб при садінні протруйниками позитивно впливє як на стримування розвитку ризоктоніозу, гнилей та інших захворювань бульб, так і на захист молодих бульб на початковому етапі розвитку від ґрунтових шкідків (дротяників, личинок травневого та червневого хрущів, озимої совки). Внесення в ґрунт гранульованих інсектицидів ( Регент чи Форс) при посадці чи гребнеутворенні значно пролонгує захисну інсектицидну дію. Це є важливим інструментом отримання якісного врожаю для сортів пізньої групи та сировини для промислової переробки.

 

Ефективним і економічно-доцільним є суміщення процесів: садіння, локального внесення мінеральних гранульованих добрив, гранульованого інсектициду, припосадкової обробки бульб протруйниками і стимуляторами росту, передпосадкового фрезування ґрунту і формування гребнів. Це – цілісний комплекс технологічних операцій, який проводиться за один прохід трактора з набором агрегатів.

Особлива увага має бути приділена прямолінійності посадки і розташуванню бульб по центру рядка.

Посадка може бути як плоскою, так і в попередньо (восени чи весною) нарізані гребні.

Важливо провести посадку в стислі терміни ( протягом двох тижнів). Це дасть змогу отримати якісні рівномірні сходи, максимально-ефективно використати весняну вологу ґрунту, вчасно і якісно захистити посадки і організувати полив. Запізнення з посадкою на один день спричиняє середнє зниження врожаю на 0,5 тон/га.

 

Чітке дотримання цих простих вимог до процесу посадки є обов’язковою умовою отримання якісного врожаю, дозволить в повній мірі реалізувати потенціал сорту.

Copyright © 2016 AGRICO. All Rights Reserved - Насіннєва картопля, купити в Україні
Мапа сайту